Archive for the x. Leszek Torebko Category

Cud na torach

Posted in x. Leszek Torebko with tags , , on 2012.11.10 by x. Victor

Pijany ksiądz zderzył się z pociągiem w Zastoczu koło Krypna. Samochód do kasacji, ksiądz w szpitalu, ale czuje się dobrze Czytaj dalej