Archive for the x. Edward Belczak Category

FiM – Malwersant oskarża

Posted in USA, x. Edward Belczak on 2013.06.16 by x. Victor

Ksiądz Edward Belczak, proboszcz parafii św. Thomasa More’a w mieście Troy pod Dallas, nie jest, niestety, obdarzony cnotami, które cechują jego najwyższego szefa – Franciszka. Czytaj dalej