Archive for the x. Kazimierz Gacki Category

FiM – Znieczulica

Posted in x. Kazimierz Gacki with tags , , , , on 2014.01.03 by x. Victor

„Zabiłem kobietę!” – krzyczał ksiądz Kazimierz G. (lat 65), proboszcz parafii Nawiedzenia NM Panny w Sejnach, biegając wokół zwłok leżących na drodze. Do tragedii doszło w Ostrej Górze (woj. podlaskie). Czytaj dalej