Archive for the x. Ryszard Wachowiak Category

FiM – Wczasy u proboszcza

Posted in x. Ryszard Wachowiak with tags , on 2014.02.25 by x. Victor

Proboszcz z Mikorzyna (Wielkopolska) żąda przekazania Kościołowi 15-hektarowego terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji, na którym kilka zakładów pracy oraz osoby prywatne mają swoje domki letniskowe. Czytaj dalej