Archive for the x. Janusz D. Category

FiM – Dyrektor i dyktator

Posted in x. Janusz D. with tags , on 2013.04.26 by x. Victor

W Ostrołęce był sobie dyrektor aresztu śledczego, niejaki Piotr W. Piszemy o nim w czasie przeszłym, bo nieszczęśnik zadarł z zatrudnionym na pół etatu kapelanem więzienia, księdzem Januszem D. Czytaj dalej