Archive for the x. Józef Łągwa Category

FiM – Tajna spowiedź

Posted in x. Józef Łągwa with tags , on 2013.04.07 by x. Victor

Noc w noc warowała niczym pies, proboszczowski pies. Przez sześć długich lat. Teraz kazano jej zwijać manatki i wynosić się precz. Czytaj dalej