Archive for the x. Joachim Kroll Category

FiM – Milczenie owiec

Posted in x. Joachim Kroll, x. Zbigniew Paszkowski with tags , , on 2013.01.22 by x. Victor

W diecezji opolskiej sypnęło pedofilami. Jeden wpadł po same uszy, ale drugi – dzięki „milczeniu owiec” – ma szansę uniknąć odpowiedzialności. Czytaj dalej