Archive for the x. Henryk Pocześniok Category

Proboszcz ze Steblowa zamknął kościół przed zmarłym

Posted in x. Henryk Pocześniok with tags , on 2013.04.27 by x. Victor

W Steblowie na pogrzebie proboszcz nie pozwolił wnieść trumny do świątyni, bo za życia nie widywał wiernego na mszach. Czytaj dalej