Archive for the x. Sławomir (Radom) Category

FiM – Pielgrzymka za jeden uśmiech

Posted in Szymon Zwoliński, x. Sławomir (Radom) with tags , , , on 2013.04.07 by x. Victor

Wycieczka z biurem podróży niesie spore ryzyko. Gdy organizator jest w sutannie, to już nie ryzyko – to pewność, że stracimy część lub wszystkie pieniądze… Czytaj dalej