Archive for the x. Michał Kollek Category

FiM – Braterstwo broni

Posted in x. Kazimierz Chudzicki, x. Michał Kollek with tags , on 2013.04.12 by x. Victor

Salezjanie księdza Jana Bosco zgodnie ze swoją regułą zajmują się przede wszystkim wychowaniem młodzieży. Wychowują – jak się okazuje – do wszystkiego. Czytaj dalej