Archive for the x. Franciszek Stosik Category

FiM – Nauczka religii

Posted in Jerzy Mazur, Stefan Cichy, x. Alojzy Weltrowski, x. Franciszek Jaworski, x. Franciszek Stosik, x. Jerzy Waindzoch, x. Zbigniew Paszkowski with tags , , , , , , , , , , , , on 2013.03.27 by x. Victor

Obowiązujące przepisy stanowią, że o jakości nauczania religii w publicznych szkołach i przedszkolach decyduje wyłącznie Kościół, a katechetę można zatrudnić lub zwolnić tylko wówczas, gdy takie życzenie wyrazi biskup diecezjalny. Popatrzmy, do czego ten stan rzeczy prowadzi… Czytaj dalej

Ta mała ma w sobie diabła

Posted in x. Franciszek Stosik, x. Franciszek Stosik, x. Zbigniew Maciejewski, z. Barbara Pillar with tags , , on 2013.01.17 by x. Victor

Proboszcz Stosik z Pozezdrza na Mazurach o dziewięcioletniej dziewczynce: – Poganka, ma w sobie diabła, pójdzie do piekła. Nie bawcie się z nią Czytaj dalej