Archive for the x. Tadeusz Szczepaniak Category

FiM – „Pogrzeb”

Posted in Opłaty cmentarne, x. Tadeusz Szczepaniak with tags , , on 2014.03.22 by x. Victor

Kodeks kanoniczny: Wierni zmarli powinni otrzymać pogrzeb kościelny, zgodnie z przepisem prawa. Pogrzeb kościelny, w którym Kościół wyprasza duchową pomoc zmarłym, okazuje szacunek ich ciału i równocześnie żywym niesie pociechę nadziei, należy odprawiać z zachowaniem przepisów liturgicznych. To teoria. A praktyka? Czytaj dalej