Archive for the x. Franciszek Kamrowski Category

Wojna o księdza proboszcza

Posted in Andrzej Suski, x. Andrzej Nowicki, x. Franciszek Kamrowski, x. Mirosław Culepa with tags , , , on 2013.05.06 by x. Victor

W podbydgoskim Czarżu wrze. Pół wsi występuje przeciwko proboszczowi. – Narozrabiał w poprzedniej parafii, najbiedniejszych kasuje za pogrzeb, skłóca ludzi – mówią ci, którzy wystąpili do kurii. Czytaj dalej

Czarże. Nie chcą takiego proboszcza!

Posted in x. Franciszek Kamrowski, x. Mirosław Culepa with tags , , , on 2013.04.20 by x. Victor

Wczoraj przedstawiciele parafii z Czarża pojechali z listem do Torunia, by w kurii przekazać biskupowi pismo o zarzutach, które część parafian stawia swemu proboszczowi. Czytaj dalej