Archive for the x. Piotr Rycerski Category

Proboszcz nie dopuścił dziecka do Komunii Świętej

Posted in x. Piotr Rycerski with tags , on 2013.02.06 by x. Victor

Proboszcz parafii Najświętszego Serca Jezusowego i św. Marii Małgorzaty Alacoque nie pomógł 8-letniemu Kubusiowi. Czytaj dalej