Archive for the x. Zygmunt Łukowiak Category

Ksiądz chce sprzedać plebanię!

Posted in Bunt parafian, x. Zygmunt Łukowiak with tags , on 2014.03.12 by x. Victor

Parafianie ze Strzelec Wielkich (woj. wielkopolskie) wypowiedzieli wojnę proboszczowi Zygmuntowi Ł., który postanowił sprzedać… plebanię wraz ze sporym ogrodem. Zagrozili nawet, że przestaną chodzić na msze! Czytaj dalej