Archive for the x. Stefan Rogula Category

Bunt parafian

Posted in x. Jacek Doroszewski, x. Jarosław Kwiecień, x. Stefan Rogula with tags , on 2013.04.21 by x. Victor

W podolkuskiej miejscowości Braciejówka konflikt między proboszczem, księdzem Jackiem Doroszewskim, a parafianami narastał od lat. Przysłowiową kroplą, która przelała kielich goryczy, stała się tegoroczna pierwsza komunia. Czytaj dalej

FiM – Chcica kanonika

Posted in x. Stefan Rogula with tags , on 2013.03.15 by x. Victor

Jesteś sąsiadem księdza? Uważaj! Możesz stracić część swojej nieruchomości. Kiedy pleban zapragnie poszerzyć swoje włości, nie pomogą ci nawet akty własności, księgi wieczyste ani sąd. Nie wierzysz? Odwiedź Olkusz. Czytaj dalej