Archive for the x. Tomasz Folga Category

Czarne smerfy

Posted in Grzegorz Kaszak, x. Mirosław Sołtysek, x. Sławomir Rozner, x. Tomasz Folga with tags , on 2014.01.18 by x. Victor

Życie codzienne na dworze księcia biskupa. Czytaj dalej