Archive for the x. NN (D. Kielecka) Category

FiM – Jako mąż i nie mąż

Posted in Tadeusz Bartoś, x. Krzysztof (D. Kaliska), x. Krzysztof (D. Tarnowska), x. NN (D. Kielecka), x. Sergiusz Boruszczow with tags , on 2013.04.18 by x. Victor

Celibat pustoszy nie tylko życie samych duchownych. Po kraju grasują księża podrywacze niszczący rodziny, a szczególnie rozpasany „pies na baby” wałęsa się po diecezji kaliskiej. Czytaj dalej