Archive for the x. Mieczysław Maliński Category

FiM – Dziecko… w dobre ręce

Posted in x. Mieczysław Maliński, x. Mieczysław Maliński (TW Delta) on 2013.03.16 by x. Victor

Przyjaciel papieża uczestniczy w kryminalnej działalności podziemia adopcyjnego. Gdzie leży moralne dno funkcjonariuszy kat. Kościoła? Czytaj dalej