Archive for the x. Otton Piotr Ratajczak Category

FiM – Bojkot tacy

Posted in x. Otton Piotr Ratajczak with tags , on 2013.01.05 by x. Victor

Mieszkańcy 6-tysięcznej Pakości (woj. kujawsko-pomorskie) twierdzą, że od lat nie mają szczęścia do proboszczów. Czytaj dalej