Archive for the x. Ryszard Gwiazdowski Category

Kompromitacja na cmentarzu! „To co ujrzałem, przeraziło mnie”

Posted in x. Ryszard Gwiazdowski with tags , on 2013.01.27 by x. Victor

Zużyte znicze, wiązanki, a nawet butelki po winie. Czytaj dalej