Archive for the x. Jan Słomba Category

Dlaczego ksiądz Jan Słomba wysyła listy z pogróżkami do swoich parafian?

Posted in x. Jan Słomba with tags , on 2013.04.22 by x. Victor

– Brawo Łozińska! Już się wydawało, że zamknęłaś gębę i nie masz nic do powiedzenia, a proboszcz ogołoci kościół ze wszystkiego, co święte – oto anonimowy wyraz poparcia dla mieszkanki Wojciechowa, która z grupą mieszkańców tej wsi znowu podjęła walkę z miejscowym proboszczem, ks. Janem Słombą. Czytaj dalej

Bunt w parafii

Posted in x. Jan Słomba with tags , on 2013.01.15 by x. Victor

(WOJCIECHÓW, powiat lwówecki) – To co wyprawia nasz ksiądz, przechodzi ludzkie pojęcie. Wyzywa, szarpie, a biedniejszych ma za nic. Kto nie zapłaci, ile proboszcz każe, musi liczyć się z szykanami – skarżyli się nam mieszkańcy Wojciechowa. – Mam prawo wymagać od parafian ofiarności – ripostował ks. Jan Słomba. Czytaj dalej