Archive for the x. Ireneusz Pawlak Category

FiM – Na Maksa

Posted in x. Ireneusz Pawlak with tags , on 2013.04.10 by x. Victor

Młody wikary z archidiecezji katowickiej ma wszelkie zadatki ku temu, żeby skończyć jak pewien znany prałat z Gdańska. Seksualne upodobania, lekka ręka do wydawania pieniędzy na kilkunastoletnich utrzymanków – no po prostu wypisz, wymaluj… Czytaj dalej