Archive for the x. Andrzej Kontek Category

FiM – Kto za nim stoi?

Posted in x. Andrzej Kontek, x. Krzysztof Tryk with tags , on 2013.11.11 by x. Victor

Księża  powodują  wypadki drogowe  jak  tysiące  Polaków. Tyle że gdy już dojdzie do tragedii, liczą na bezkarność. I zazwyczaj nie mylą się. Czytaj dalej