Archive for the x. Tadeusz Nawrot Category

Konflikt między proboszczem a szkołą. Dzieci z usteckiej SP 2 nie mają wolnego na rekolekcje

Posted in x. Tadeusz Nawrot with tags , on 2013.02.05 by x. Victor

Wczoraj dzieci z usteckiej dwójki zaczęły rekolekcje, ale inne niż wszędzie. Powód? Konflikt między proboszczem a dyrekcją szkoły. Czytaj dalej