Archive for the x. Edmund Pluskota Category

Parafianie uwięzili księdza

Posted in x. Edmund Pluskota with tags , on 2013.02.12 by x. Victor

Parafianie z Janiszewa (powiat turkowski) trzymają od soboty swojego byłego proboszcza w areszcie domowym. W ten sposób protestują przeciwko decyzji biskupa włocławskiego, który wydał dekret przenoszący z końcem sierpnia 69-letniego ks. Edmunda Pluskotę na emeryturę. Kuria tłumaczy to złym stanem zdrowia duchownego. Czytaj dalej