Archive for the x. Stanisław Przygoda Category

Ksiądz wygonił mnie z kościoła!

Posted in x. Stanisław Przygoda with tags , on 2012.10.23 by x. Victor

Zdumiewający konflikt między proboszczem a parafianinem. Teraz pan Eugeniusz musi teraz dojeżdżać do kościoła 40 km. Czytaj dalej