Archive for the x. Jacek Szostakiewicz Category

Ofiara, pokładne czy haracz za otwarcie bramy

Posted in x. Jacek Szostakiewicz, x. Zbigniew Komoszka with tags , , , , , , on 2013.01.27 by x. Victor

Zygmunt M. z Białej Podlaskiej chciał wymienić nagrobek rodziców pochowanych na cmentarzu parafialnym w Wisznicach. Zgłosił się do jednej z bialskich firm kamieniarskich i tam dowiedział się, że najpierw musi „załatwić otwarcie bramy”. – Idź pan do księdza i zapłać za klucze – usłyszał. Czytaj dalej