Archive for the x. Zenon Działach Category

Czy ksiądz proboszcz uderzył dziecko?

Posted in x. Zenon Działach with tags , on 2013.07.05 by x. Victor

Ksiądz proboszcz uderzył chłopca, opiekunowie pili i wyzywali – twierdzą dzieci, które pojechały na wycieczkę zorganizowaną przez parafię w Radlinie–Biertułtowach. – To ohydne kłamstwo – odpowiada duszpasterz. Czytaj dalej