Archive for the x. Józef Lenda Category

FiM – Za drzwi!

Posted in x. Janusz Bochenek, x. Józef Lenda with tags , on 2013.08.17 by x. Victor

Dwaj synowie pana Wiesława B. z Jaworzna, 10- i 12-latek, zapragnęli zostać ministrantami. Ponieważ chłopcy są alergikami, niejednokrotnie, ze względu na chorobę, nie mogli uczestniczyć w spotkaniach z wikarym Januszem Bochenkiem. Czytaj dalej