Archive for the x. Józef Iwulski Category

Kontrowersyjny ksiądz

Posted in x. Józef Iwulski with tags , on 2013.02.06 by x. Victor

Proboszcza Kobylan jedni chwalą za gospodarskie oko, inni krytykują za dryl, który wprowadza dzieciakom na katechezie. Rodzice skarżyli się nawet do kurii. Czytaj dalej