Archive for the x. Anatol Woloszyn Category

Biznes proboszcza z Lędyczka. Ksiądz kazał sobie płacić za dary

Posted in x. Anatol Woloszyn with tags , on 2014.01.10 by x. Victor

Wierni z parafii w Lędyczku są oburzeni. Ich proboszcz żądał pieniędzy za żywność przeznaczoną dla najuboższych Czytaj dalej

Jak biskup nie pomoże to wezmą taczkę

Posted in Kazimierz Nycz, x. Anatol Woloszyn, x. Krzysztof Zadarko with tags , on 2013.02.05 by x. Victor

Mieszkańcy Biesowic, koło Słupska, mają dość swojego proboszcza. Twierdzą, że duchowny terroryzuje wieś i wyłudza od nich pieniądze. Napisali kilka skarg do kurii biskupiej z żądaniem usunięcia księdza ze wsi. Czytaj dalej