Archive for the x. Bartosz (Brenno) Category

FiM – Karna parafia

Posted in x. Bartosz (Brenno), x. Kazimierz Pachciarz, x. Krzysztof (Brenno), x. Stanisław (Brenno) with tags , on 2013.03.16 by x. Victor

Tatuś, kochanek, alkoholik – to księża, którzy za niecne występki byli zsyłani na karną parafię do Brenna w Wielkopolsce. Do dzisiaj nie chce tam dobrowolnie przyjść żaden wikariusz. Taki epizod mógłby zaszkodzić ich dalszej karierze. Dlatego biedny proboszcz Brenna został zmuszony do handlu wymiennego; jeśli przyśle do seminarium pięciu chłopaków, biskup przydzieli mu pomocnika. Czytaj dalej