Archive for the x. Arkadiusza Zakręty Category

FiM – Katastrofa budowlana

Posted in Józef Kowalczyk, Marian Gołębiewski, x. Arkadiusza Zakręty, x. Dariusz Dobbek, x. Edwarda Firuta, x. Jacek Wachowiak, x. Stanisław Krzemień with tags , on 2013.04.21 by x. Victor

Interes z funkcjonariuszami Kościoła grozi bankructwem i zawałem serca. Doświadczył tego pewien przedsiębiorca oszukany na 750 tysięcy złotych… Czytaj dalej