Archive for the x. Władysław Piwowarski Category

Fiutek spod Sutanny

Posted in x. Władysław Piwowarski with tags , on 2013.01.08 by x. Victor

Jeśli ojcem dziecka jest ksiądz, to sprawa musi być polityczna. Tak uważa, od lat podający się za prześladowanego, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ksiądz profesor doktor habilitowany Władysław Piwowarski. Czytaj dalej