Archive for the x. Dominik Kubicki Category

Rzecz gustu

Posted in x. Dominik Kubicki, x. Jan Giriatowicz with tags , on 2013.02.05 by x. Victor

Konserwator zabytków z kurii w Koszalinie nakazał proboszczowi parafii św. Jacka w Słupsku zdjęcie współczesnych malowideł powieszonych na balustradzie chóru. – Tylko biskup może mi kazać je zdjąć – sprzeciwia się ksiądz Jan Giriatowicz. Czytaj dalej