Archive for the x. Krzysztof Korcz Category

FiM – Pleban dzieciom

Posted in x. Krzysztof Korcz with tags , on 2013.08.16 by x. Victor

Sołtys wsi Brody (woj. lubuskie) Paweł Kotlewski to chuligan i bezbożnik. Osobnik ów niemoralny zorganizował imprezę dla dzieci pt. „Szukamy zajączka”. Czytaj dalej