Archive for the x. Ryszard Maria Tomaszewski Category

Mnich dochodzi w kuchni

Posted in x. Ryszard Maria Tomaszewski, z. Roman Mleczko with tags , on 2014.01.20 by x. Victor

Przełożony paulistów pisze wiersze, a śmieciarz pozew rozwodowy. Czytaj dalej