Archive for the x. Jacek Brzóska Category

FiM – Pazery

Posted in x. Bartosz R. (Nowy Skoszyn), x. Jacek Brzóska, x. Jan Mikos, x. Szymon Klimaszewski with tags , , , , on 2013.08.17 by x. Victor

Pieniądze i dobra materialne przedkładają nad wszystko, zwłaszcza nad tzw. powołanie. O takich księżach mówi się: pazery. Czytaj dalej