Archive for the x. Bolesław Wawak Category

FiM – Tajemnica wielkiego autorytetu

Posted in x. Bolesław Wawak with tags , on 2013.03.16 by x. Victor

Przez dwa lata proboszcz z Jordanowa zatajał informacje o prawdziwym zabójcy. Dopiero przyparty do muru przez sędzinę ujawnił nazwisko mordercy. Po dwóch latach odsiadki wyszedł z aresztu człowiek niewinnie skazany za to przestępstwo. Czytaj dalej