Archive for the x. Jan Lizak Category

Prawdziwy ksiądz krył fałszywego

Posted in x. Jan Lizak with tags , on 2010.03.10 by x. Victor

Szok! Duchowny z Samocic pomagał oszustowi okradać parafian. Czytaj dalej