Archive for the x. Marek Spyra Category

Chcą czy nie, muszą wysłuchać kazania, bo kościół ma nowe nagłośnienie

Posted in x. Marek Spyra with tags , on 2013.05.08 by x. Victor

Mieszkańcy katowickiego Brynowa skarżą się, że muszą wysłuchiwać tego, co dzieje się w kościele. Problemem jest nagłośnienie zamontowane na pobliskiej świątyni. Czytaj dalej