Archive for the x. Stanisław Gładysz Category

FiM – Dwie twarze proboszcza

Posted in Tadeusz Gocłowski, x. Stanisław Gładysz, x. Stanisław Gładysz, x. Zbigniew Rakiej with tags , on 2013.03.27 by x. Victor

Dlaczego proboszcz z Władysławowa opuszcza nagle swoje owieczki? Oficjalnie taka jest jego wola, my zaś wiemy ze swoich źródeł, że musi odejść z powodu bab i mamony. Czytaj dalej