Archive for the x. Jakub Gil Category

„Bo proboszcz nie zapowie zbiórki”

Posted in x. Jakub Gil with tags , on 2013.01.30 by x. Victor

Działający w Wadowicach Polski Komitet Pomocy Społecznej ma poważne problemy ze zorganizowaniem zbiórki pieniędzy. Jak się okazuje albo nie ma wolnych terminów, albo zgody proboszcza wadowickiej parafii. Czytaj dalej