Archive for the x. Mieczysław Kozłowski Category

Bardo: Parafia bez głowy, proboszcz Dubiel odwołany

Posted in Józef Kowalczyk, x. Mieczysław Kozłowski, x. Stanisław Dubiel, x. Zbigniew Przybylski with tags , on 2013.01.15 by x. Victor

Proboszcz parafii w Bardzie przyznał się, że wiódł podwójne życie. – Nie wiem co teraz będzie – mówi. Czytaj dalej

Bardo: Odszedł w tajemniczych okolicznościach

Posted in Józef Kowalczyk, x. Mieczysław Kozłowski, x. Stanisław Dubiel with tags , on 2013.01.15 by x. Victor

Ksiądz Stanisław Dubiel nie jest już proboszczem parafii św. Mikołaja w Bardzie. Nie dano mu nawet możliwości pożegnania się z parafianami. Czytaj dalej