Archive for the x. Stanisław Guzy Category

Konflikt w łańcuckiej parafii Podzwierzyniec. Proboszcz: nie mam sauny, to plotki

Posted in x. Czesław Lech, x. Stanisław Guzy with tags , , on 2013.01.14 by x. Victor

Konflikt w parafii Podzwierzyniec pod Łańcutem trwa już trzeci miesiąc. Niektórzy parafianie zarzucają proboszczowi chciwość, wystawne życie, dbanie o wygody i nieumiejętne gospodarowanie pieniędzmi. On sam twierdzi, że nie ma nic do ukrycia, a wszystkie zarzuty to plotki. Czytaj dalej