Archive for the x. Józef Knap Category

Parafianie założyli stronę, na której krytykują działania proboszcza kościoła w Brzezinach

Posted in x. Jan Pragnący, x. Józef Knap, x. Sławomir Sarek with tags , on 2014.04.26 by x. Victor

Parafianie w internecie wylewają swoje żale na księdza. Najpoważniejszy zarzut – wywieszenie na drzwiach kościoła lista z nazwiskami parafian i kwotami, jakie przekazali w czasie tegorocznej kolędy. Czytaj dalej