Archive for the x. Jan Maciejewski Category

FiM – Uwierzyć księdzu

Posted in Marian Duś, x. Grzegorz Kalwarczyk, x. Jan Huryn, x. Jan Maciejewski, x. Kazimierz Sznajder with tags , , , , on 2013.02.18 by x. Victor

Księża katoliccy nad zwykłymi śmiertelnikami mają taką przewagę, że gdy tylko z jakiegoś powodu zaczyna im się palić grunt pod stopami, troskliwi przełożeni natychmiast ich ukryją. Czytaj dalej