Archive for the x. Andrzej Wąchała Category

FiM – Na trupiej zagrodzie

Posted in x. Andrzej Wąchała with tags , on 2013.04.06 by x. Victor

Parafialne cmentarze w Polsce to prawdziwe kopalnie złota dla proboszczów i kościółkowych grabarzy. Nie inaczej jest w Rybnej k. Krakowa. Czytaj dalej