Archive for the x. Rafał Witta Category

Księdza chcieli wywieźć na taczce

Posted in x. Edwin Bernard Sołtysiak, x. Rafał Witta with tags , on 2013.04.23 by x. Victor

Mała Cerkwica – mała wieś. O czym w ostatnich dniach się tutaj dyskutuje? O nowym rządzie, drogim paliwie i incydencie w miejscowym kościele. Sprawa okazała się na tyle poważna, że dyrektor domu dziecka musiała interweniować u samego proboszcza w Kamieniu. Czytaj dalej